Výpočty pokrytia

Súčasťou každého návrhu vysielača je mapa pokrytia územia. Výpočet sa robí  po jednotlivých azimutoch a zahrňuje morfológiu terénu (budovy, lesy). Je to najpresnejšia metóda výpočtu skutočného pokrytia záujmovej oblasti.Výpočet zahrňuje všetky danosti vysielača teda jeho frekvenciu, výkon, horizontálny a vertikálny vyžarovací diagram. Intenzita signálu sa znázorňuje v rôznych farbách a informuje o podmienkach, za ktorých je možné signál zachytiť.

Príklad grafického znázornenia výpočtov:

Terénny profil a spádová krivka intenzity signálu :

Pokrytie  DVB T vysielača Trenčín