english Televízne a rozhlasové vysielanie

Spracujeme a realizujeme pre Vás:

– návrhy a realizácia nových DVB-T a FM vysielačov
výpočet pokrytia vysielača
– návrhy mikrovykrývačov DVB-T ; GAP FILLERY Dokrývanie nepokrytých obcí a bytových komplexov
– digitálne rozhlasové vysielanie DRM a DAB
– vysielanie cez satelit

– projekty pre udelenie povolenia TÚSR a stavebným úradom

– predaj DVB-T, TV, FM a MMDS vysielačov a anténových systémov
komplexné riešenia, najlepšie ceny 2011

Partneri: držitelia licencií na lokálne a regionálne televízne vysielanie, mestské úrady, bytové družstvá, lokálne a celoplošné rádiá

V roku 2011 sme realizovali výstavbu DVB-T vysielačou pre Piešťany – TV Karpaty a Trenčín – TVT. Príjem televízie v týchto mestách je možný na bytovú anténu, alebo aj počas jazdy v aute. Jedná sa o súčasť masového nasadenie služieb, ktoré vnesú diváka mobilej digitálnej televízie z demo javiska do reality. Pritom sa nejedná iba o platformu poskytujúcu takúto službu na malých obrazovkách s obmedzenou kvalitou prenosu. Je to výsledkom našich návrhov. A tým sa líšime od štandardných sietí vysielačov veľkých celoplošných televízií.

Nezabúdajte, lokálne a regionálne televízie sú vo svete dominantným prvkom televízneho priestoru. Čaká to aj Slovensko!

The English version of our web page is not a full translation of the Slovak one. The contents of the English version reflects the most important information for foreign speaking visitors. If found necessary, please contact us by mail. We thank you for your understanding.