Štúdie – zámery

 

Nechajte sa inšpirovať. Váš  zámer vysielať televíziu, či rádio alebo dokryť vašu obec* môže nadobudnúť konkrétnu formu. Na začiatku je veľa možností, aj keď sa to zdá jednoduché, veď iní to už dávno robia.

Začiatok je však pre úspech a  ekonomiku stanice najdôležitejší. Pri rozboroch rôznych lokalít pre umiestnenie vysielača a dosiahnutia želaného pokrytia sa vždy ukáže, že jedna z lokalít umožňuje dosiahnuť najlepšie pokrytie pri najnižších nákladoch. Roky prevádzky vysielača vyžadujú náklady na energie, náklady za užívanie frekvencie, náklady za dopravu modulácie, ale aj zabezpečený servis technológie, ktorá je v prevádzke desaťtisíce hodín.

Zavolajte nás, konzultujte Váš zámer, nechajte si vyriešiť profesionálom to, čo Vám bude slúžiť dlhé roky a prezentovať Vaše rádio alebo televíziu.

Náš personálny koncept asistencie je:

 

 

* Koncesionárske poplatky sa budú platiť aj po roku 2013! Ak sa rozhodnete oprávnene bojovať o pokrytie Vašej obce , pomôžeme Vám a sme pripravení Vás odborne zastupovať.