Projekty a realizácie televíznych a FM vysielačov

a projekty iných rádiokomunikačných a telekomunikačných  stavieb

 

Každá Telekomunikačná stavba, medzi ne patrí aj TV alebo FM vysielač, podlieha rôznym druhom schvaľovania. Zvyčajne zahrňuje viacero profesií, ktoré je potrebné skoordinovať a zastrešiť.

 

Našou ponukou je spracovať pre Vás čo najefektívnejšiu projektovú dokumentáciu bez zbytočného „papierovania“ zodpovedajúcu všetkým normám a zákonom , potrebnú na schválenie dotknutými organizáciami, ako aj realizáciu stavby podľa dohodnutého postupu s cieľom nájsť ekonomicky najvhodnejšie riešenia.

Už v štádiu štúdie, či ponuky spracovávame detailnú technologickú cenovú  kalkuláciu, pričom zásadne používame iba certifikované európske zariadenia poslednej generácie.

Naše projekty a realizácie trvale dosahujú priaznivé  ceny na slovenskom trhu.

Autor projektov je autorizovaný stavebný inžinier viď požadované pečiatky oprávňujúce k takejto činnosti.

 

Výpis z registra organizácií:  Hlavné činnosti 71121:

• projektové spracovanie a realizáciu týkajúce sa elektrického a elektronického a systémového inžinierstva, ako aj inžinierstva pre oblasť bezpečnosti   v tom

71.12.18  Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov

Táto subkategória zahŕňa:

– inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu a dát medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi prostredníctvom medeného drôtu, optického káblu, koaxiálneho káblu a hybridného koaxiálneho káblu

– inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu, dát a programov medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi krátkymi vlnami alebo mikrovlanmi, ako:

* bezdrôtové telefónne systémy

* satelitné rádiové systémy

* satelitné systémy s priamym vysielaním

– inžinierske služby vzťahujúce sa na systémy pre prenos rádiových a televíznych signálov

– inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos a distribúciu hlasu, dát alebo programov inde neklasifikované

Nie je to však len o pečiatkach,  ide tu hlavne o obrovské skúsenosti s  rádiokomunikačnými stavbami a s ich reálnou prevádzkou.

 

Partneri:  www.unika.sk