Na pomoc investorom

alebo príbehy (story) z reálneho života

 

Story 1

Investor potrebuje získať relevantné podklady v málo známom prostredí alebo v oblasti, kde doposiaľ neinvestoval. Odborné informácie (technická legislatíva, stav a rozloženie rádiokomunikačných sietí ) sú mu nedostupné, respektíve ich nevie profesne analyzovať a spracovať. Známe projektové a konzultačné firmy bez špeciálnych profesných znalostí vyžadujú privysoké honoráre.

Prax preukázala, že zameranie sa na spoluprácu z úzko špecializovanou firmou a s odborníkmi pracujúcimi desaťročia v danej problematike, sú schopní zabezpečiť pre investora efektívnejšie potrebné informácie a pripraviť lacnejšie a reálnejšie riešenia.

Aj toto ponúka firma Radiosatkabel.

 

Story 2

Menší investor  – vysielateľ sa rozhodne vysielať svoj TV alebo FM program trestriálnym vysielačom. Vzhľadom na prirodzený inštinkt, zozbiera informácie o podobných projektoch od iných vysielateľov. Selektuje najatraktívnejšie informácie, stanový si vstupné požiadavky na výkon vysielača, kúpi vysielač a antény. Zapojí vysielač a natočí antény do požadavaných smerov.

Hurá ide to a vysiela sa. Dodatočný rozbor preukáže že odborník dokáže dosiahnuť pri primeranom zisku lepšie výsledky za nižšie náklady. Porovnanie však zvyčajne už nikto neurobí a šírenie vĺn nikto nevidí.

Aj tu pomôže firma Radiosatkabel.

 

Story 3

Vysielateľ potrebuje zlepšiť pokrytie do oblasti s novou výstavbou, čím plánuje získať desaťtisíc potenciálnych sledovateľov jeho programu. Kúpi si rovnakú anténu (vaničku) s akou už vysiela a namontuje ju do smeru plánovaného rozšírenia pokrytia. Keďže nepožiada o výpočet nového anténového systému, nezistí, že jeho zámer sa vydaril iba z časti a že v strede medzi hlavnými smermi žiarenia zrazu nie je pokrytie.

Zostáva však spokojnosť zo strany managmentu stanice, keďže je možné vykázať vyššie pokrytie a získať nové reklamné objednávky. Konkurencie schopnosť a dôveryhodnosť stanice sa však zníži, sledovanosť klesne.

Digitálny obraz Markízy „bez šumu“

Toto sa Vám s  firmou Radiosatkabel nestane.

 

Story 4

Developer stavia moderný bytový komplex. Projektant stavby nevyužil dostupné sofistikované metódy ochrany obyvateľov stavby pred elektromagnetickým žiarením blízkej základňovej stanice s cieľom priblížiť životné prostredie v budove svetovým trendom.

Po nasťahovaní obyvatelia  zistia, že elektromagnetické pole v spálni či detskej izbe prekračuje hodnoty odporúčané európskymi a americkými  inštitúciami pre stavebnú biológiu  akceptované pri výstavbe bytov v USA či v Nemecku Rakúsku, Švajčiarsku a iných krajinách.

Nie je jasné, či projektant tak urobil preto, že chcel znížiť náklady na stavbu, alebo z neznalosti problematiky, ktorá na Slovensku je vážne zanedbávaná. No niektorí obyvatelia sú sklamaní a domáhajú sa nápravy.

Konzultujte s nami.

Chyby, ktorých by sme sa mali vyvarovať.

 

Story 5

Chyby, ktoré sa už stali. Úplne bezproblémový príjem DVB T na Slovensku má 37,5 % .

prameň: Materiály zaradené na rokovania vlády  UV-24392/2012 01.08.2012

Plánované a deklarované pokrytie Slovenska VP Muxom bolo 96.6%.

Takto vyzerá pokrytie niektorých častí Slovenska signálom verejnoprávnej televízie v polovici roku 2012. Linka: http://www.dvbt.towercom.sk/  Pritom Slovensko je oficiálne pokryté DVB-T signálom na 97%.   Koncesionárske poplatky sa budú platiť aj po roku 2013 . Využitie národného bohatstva – kmitočtového spektra prináležiaceho Slovensku pri takomto využívaní vedie  k zániku voľného šírenia verejnoprávnej televízie s jej nenahraditeľným kultúrnym poslaním.

Výstavba je dokončená a jej doplnenie o ďalšie vysielače (ak si ich budú priať) si musia občania zaplatiť sami.

Ponúkame preto mestám, obciam aby si vyžiadali cenové ponuky na stavbu doplňujúceho vysielača u našej firmy pre vašu obec, mesto a porovnali ich s ponukami za výstavbu vykrývača s cenou, za ktorú to postaví operátor celoplošnej siete.

 Aj keď sme upozorňovali, že to tak dopadne, nedali si poradiť.