Ochrana kritickej  infraštruktúry pred elektromagnetickým impulzom – EMP

V národnom hospodárstve, ale aj v súkromnom živote, neexistuje  oblasť spojená s používaním elektrotechnických zariadení, ktorá by nebola fatálne ohrozená elektromagnetickým impulzom EMP.

To nie je sci-fi, ale realita!

Unready For This Attack
Senator Jon Kyl
Saturday, April 16, 2005; Page A19
Washington Post

Kongres v USA prijal aj  vo februári 2011 rozsiahle opatrenia v spojitosti s predchádzaním tejto hrozbe.

Je to jedna z najhorších foriem ohrozenia súčasného sofistikovaného sveta. Zdroje vzniku deštruktívneho impulzu môžu byť rôzne:

To je dôvod prečo sa svet dnes bojí terorizmu  s  nukleárnymi zbraňami, ale aj bez jadrovej zbrane.

Odborníci sú si vedomí, že výrobky napriek označeniu, že spĺňajú medzinárodné normy EMC (elektromagnetickej kompatibility) nie sú vo väčšine prípadov dostatočne chránené a ich funkcia v prípade EMP zlyhá.

Vlády podľa svojich možností chránia svoju kritickú národnú infraštruktúru pred takýmito javmi. No menšie firmy, polícia, hasiči,  zdravotníctvo,  banky, vodárenské spoločnosti a súkromné osoby vôbec nemajú predstavu, čo sa môže stať s ich elektronickými zariadeniami, s ich dátami, sieťami počítačmi, ale aj telefónmi, autami či lokomotívami. Je to otázka nezvratnej deštrukcie a následného chaosu.  Pritom nemusí vôbec dôjsť k priamemu  ohrozeniu  života.

Väčšina IT pracovísk nie je pre túto eventualitu zabezpečená.

Ani jedna verejná sieť rozhlasových a televíznych vysielačov nie je na Slovensku vybudovaná tak, aby odolala takémuto ataku.

V USA je cca 5% vysielačov vybudovaných so zosilnenou ochranou, a teda schopných zabezpečiť potrebnú informovanosť obyvateľov.


Prevažná časť zodpovednosti za škody   na majetku a škody spôsobené výpadkom prevádzky  v prípade EMP ataku zostávajú na pleciach súkromných spoločností a jednotlivcov.

Uvážte, či tento problém nebudete konzultovať s cieľom aplikovať opatrenia, ktoré uchránia Vaše najcennejšie dáta, telekomunikačné a IT systémy aj v prípade takéhoto javu.

Ponúkame konzultácie pri návrhu a realizácii ochranných opatrení v IT prevádzkach v čase ich projektovania, ale aj počas prevádzky.

 Ste VIP alebo cestujete v kritických konfliktných regiónoch? Je možná aj osobná ochrana a prevencia na cestách, doma, v biznise.

Pre serióznych záujemcov sme k dispozícii.

Kontaktujte sa tu: pavel.bellus@gmail.com