Member of Green Broadcasting Group

Firma Radiosatkabel pôsobí v oblasti projektovania a realizácií vysielačov regionálnych a lokálnych  televízií a vystavby multiplexov, televíznych dokrývačov a fm radio vysielačov.

Sme pripravení zaoberať sa s Vašimi individuálnymi požiadavkami a spolu s niekoľkými desiatkami zahraničných výrobcov, s ktorými spolupracujeme, Vám ponúknuť najvhodnejšie riešenia pri výbere stratégie, systémov a zariadení.

 

Firma bola založená Ing. Pavlom Bellušom v roku 1990.

Ing. Pavel Belluš je členom SKSI -Slovenskej komory stavebných inžinierov a je autorizovaným stavebným inžinierom.
Ing. Pavel Belluš je členom ČKAIT  -Českej komory autorizovaných stavebných inžinierov a technikov činných vo výstavbe  v obore  „technologická zařízení staveb“

V pribehu existencie firmy Radiosatkabel firma navrhla a realizovalaviacej ako 50 rozhlasových a TV vysielačov a vykrývačov.

Do roku 1990 Ing. Pavel Belluš pracoval ako CTO & CVO na Správe Rádiokomunikácií v Bratislave.

V rokoch 2008 až 2010 bol odborným poradcom generálneho riaditeľa STV v oblasti prechodu na DVB-T vysielanie.

 

 

V roku 2011 firma realizovala dva regionálne MUXi a DVB T vysielače pre televíziu Trenčín a televíziu Karpaty.

V roku 2013 sme realizovala ďalšie dva regionálne MUXi a DVB T vysielače pre televíziu v Nových Zámkoch  a televíziu Púchov.

Pripravované sú ďalšie nové mutiplexi a vysielače digitálnej televízie a FM rádií.

Firma sa zaoberá  meraniami elektromagnetických polí a elektrosmogu.