Kompresné technológie, encodery multiplexery

 

Stretli ste sa už z kritickými názormi na kvalitu pokrytie Slovenska z vysielačov DVB-T?

 

Možnosť využitia obmedzenej šírky pásma kanálu televízneho vysielača,  FM vysielača, satelitného alebo rádiového spoja na efektívny prenos viacerých modulačných signálov sa dosahuje kompresnými technológiami, multiplexovaním programov a zvoleným modulačným systémom. Dnes je možné súčasne prenášať HD aj SD formáty, zvukové stereo modulácie, prídavné dátové toky. Aj parametre kompresie zavisia od zvoleného DVB-T systému.

Rozdelenie celkového dátového toku a jeho kapacita záleží na zvolenej filozofii budovania dátového toku, použitej kompresnej technológii a voľbe modulačného systému vysielača. Tu je potrebné vychádzať z podrobnej znalosti výhod a obmedzení všetkých voliteľných parametrov. Každý chce dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu prenášaného signálu, s veľkým dosahom mobilným príjmom, bez vonkajšej antény.  „Tiež odborníci„ ktorí zľahčujú túto etapu výberu parametrov systému pritom  dosahujú prekvapivo slabé výsledky, čo v konečnom dôsledku znepríjemňuje sledovanie programu.

 

Ponúkame Vám návrh a realizáciu vybudovania dátového toku pre prenosový systém

(DVB-T vysielač,rádiovú linku, satelitne vysielanie, káblovú televíziu, MMDS systémy, IP televíziu), návrh a výber Encoderov a multiplexov rôzneho druhu najvhodnejších pre Vaše špecifické potreby. Treba si uvedomiť, že cenové rozdiely pri rovnakej kvalite výrobkov sa môžu líšiť až desať násobne. Záleží to najmä od požiadaviek, ktoré sú zvolené. Vyplatí sa tieto otázky dopredu riešiť.