Frekvenčné plánovanie

Tohtoročné rozhodnutie Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) zmení kmitočty, ktoré  už boli  pridelené pre vysielanie digitálnej terestriálnej televízie v celej Európe.

TÚSR  v poslednom období prideľuje nové frekvencie pre MUXy s časovým obmedzením. Viete prečo? Skúsime to s Vami vyriešiť.

„Kto skôr príde, ten skôr melie.“

 

Ponúkame Vám:

 

 

BIELE MIESTA V TV SPEKTRE, o ktoré je veľký záujem a silný konkurenčný boj

Príklad: Mapa pridelených allotmentov v Európe pre jeden TV kanál