Spomienka na Vladimíra Jiránka

DVB-T vysielače

Výber moderného, stabilného vysielača ovplyvňuje prevádzkové náklady vysielatela na mnoho  rokov. Náklady na 10 ročnú prevádzku vysoko prekračujú investičné náklady. Rozhodnutie o výbere technológie by ste preto mali prenehať skúseným odborníkom. Je tu nepreberné množstvo faktorov, ktoré ovplyvnia budúcu prevádzku.

 

To platí aj o výrobcoch, ich tradícii, ale aj ich momentálnej odbornej aj ekonomickej kondícii. V obore sa musíte pohybovať, aby ste mohli urobiť zodpovedné odporúčanie.

 

Výberu vysielača musí predchádzať projektová vyjasnenosť stavby vo všetkých jej aspektoch. Preto naše riešenia sú komplexné s dosahom na celú životnosť stavby.

Spracujeme a realizujeme pre Vás:

– návrhy a realizácia nových DVB-T a FM vysielačov
výpočet pokrytia vysielača
– návrhy mikrovykrývačov DVB-T ; GAP FILLERY Dokrývanie nepokrytých obcí a bytových komplexov
– digitálne rozhlasové vysielanie DRM a DAB
– vysielanie cez satelit

– projekty pre udelenie povolenia TÚSR a stavebným úradom

– predaj DVB-T, TV, FM a MMDS vysielačov a anténových systémov
komplexné riešenia, najlepšie ceny 2011

Partneri: držitelia licencií na lokálne a regionálne televízne vysielanie, mestské úrady, bytové družstvá, lokálne a celoplošné rádiá

V roku 2011 sme realizovali výstavbu DVB-T vysielačou pre Piešťany – TV Karpaty a Trenčín – TVT. Príjem televízie v týchto mestách je možný na bytovú anténu, alebo aj počas jazdy v aute. Jedná sa o súčasť masového nasadenie služieb, ktoré vnesú diváka mobilej digitálnej televízie z demo javiska do reality. Pritom sa nejedná iba o platformu poskytujúcu takúto službu na malých obrazovkách s obmedzenou kvalitou prenosu. Je to výsledkom našich návrhov. A tým sa líšime od štandardných sietí vysielačov veľkých celoplošných televízií.

Nezabúdajte, lokálne a regionálne televízie sú vo svete dominantným prvkom televízneho priestoru. Čaká to aj Slovensko!