Antény a anténové systémy

  • pre FM a TV vysielače
  • MMDS
  • komunikačné systémy
  • mikrovlnné spoje
  • satelitné spoje
  • návrh a realizácia zákazkových anténových systémov na výslovnú žiadosť telekomunikačného úradu
  • poradenstvo, štúdie, návrhy a projekty anténových systémov. Vypracovanie povinnej dokumentácie
  • kontraktácia a dodávka technológie
  • koordinácia a realizácia projektov
  • inštalácia antén, merania

Vyberieme tie najvhodnejšie anténové jednotky zo stovky možných výrobkov pre realizáciu Vašich potrieb.

Prevedieme výpočet vyžarovacích vlastností potrebných pre vnútroštátnu a medzinárodnú koordináciu. Realizujeme AS v intenciách schváleného vyžarovacieho diagramu

– príklad:

Vyžarovací diagram  anténového systému (v horizontálnej rovine)
Azimut [°]:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Potlačenie [dB]:

0,6

0,9

1,8

3,2

5,1

7,6

11

16,2

20,5

20,9

20,3

20,4

Azimut [°]:

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Potlačenie [dB]:

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,2

16,3

11,1

7,7

5,2

3,3

Azimut [°]:

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

Potlačenie [dB]:

1,8

0,9

0,6

0,9

2,6

4,7

3,5

1,9

1,8

2,5

1,2

0,5

 

Vo vyžarovacom diagrame anténnového systému sú vyznačené kontrolné meracie body zvolené zvyčajne v miestach záujmu o pokrytie z vysielača.