Bezplatné konzultácie

 

Pozývame Vás na stretnutie do kancelárie Ing. Pavla Belluša.

Témou môžu byť Vaše záujmy v oblasti

  1. pripravovanej výstavby či kúpy  rodinného domu, alebo bytu.  V prípade, že bývate v blízkosti vysielacích základňových staníc mobilných operátorov a prevádzkovateľov bezdrôtových dátových spojov informujte sa o účelnosti prevedenia meraní, ktoré Vám na základe objednávky zrealizujeme. Zmeriame účinky transformačných staníc, trakčných vedení, vysoko napäťových vedení, vnútorných rozvodov vo Vašej blízkosť.
  2. Problematiky stavby nových vysielačov pre televíziu, alebo rádio a ich regulárneho začlenenia do životného prostredia
  3. Hľadania najefektívnejších riešení Vašich nových vysielačov a anténových systémov
  4. Riešenia pálčivých problémov spojených s elektromagnetickým žiarením a ochranou pred jeho škodlivými účinkami na živé organizmy a informačné technológie.
  5. Oboznámenie sa s ochranou Vašich IT technológii, dát a pracovísk pred účinkami EMP. Ste VIP a chystáte sa vycestovať do oblastí z možným ohrozením?

Prosím zavolajte na 0905 517310,    alebo pošlite email na pavel.bellus@gmail.com

Ďakujeme

 

Inšpekčné služby

v oblasti pôsobenia firmy Radiosatkabel  (tieto služby sú honorované)